#
13
0
182

Corporació Municipal

Corporació municipal

Equip de govern PSPV-PSOE - Junts per Ribesalbes
César Pallarés Torres: Alcalde.
Jordi López Guasch: Tinent alcalde.
Alejandro Albalat Sánchez: Regidor de festejos, clavegueram, cementeri i de jardins.
Thais Montolio Bachero: Regidora de cultura, educació, joventut, esports i participació.
Begoña Bachero Alguacil: Regidora d'assumptes socials, sanitat i dona.

Regidors de l'oposició (PP)
José Medina Lozano
Manuel Collado Lozano
Jaime Bolós García

Representants de la corporació en la Mancomunitat Espadá Millars:
TITULARS
D. Jordi López Guasch
D. César Pallarés Torres

SUPLENTS
Dña.Thais Montolio Bachero
Dña. Begoña Bachero Alguacil

Comissions Informatives Permanents Amb l'objecte de procedir a l'estudi, informe o consulta, dels assumptes que hagen de ser sotmesos a decisió del Ple, existeixen unes COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS.